Pauline Boudy i Mathieu Maldes, urodzeni w 1992 roku, poznali się na uniwersytecie Toulouse II Jean Jaurès podczas studiów na „Master Design Transdisciplinaire Cultures et Territoires”. Razem odkryli wspólną filozofię, uznając metafizykę za możliwe podejście do projektowania. W ten sposób ich dociekania doprowadziły ich do rozważenia, poza materialnym wymiarem „projektu”, wymiaru wrażliwego, nietrwałego i duchowego, poprzez związek ustanowiony między człowiekiem a przedmiotem. Design, rozumiany jako narzędzie metodologiczne, umożliwia im szkicowanie relacji ze światem, z doświadczeniem życiowym, w ciągłym poszukiwaniu ostatecznego rezultatu, który jest jednocześnie poetycki i egzystencjalny, w którym człowiek odnajduje sens w ruchu.