+ Artefact, multidyscyplinarna agencja projektowa, została założona przez Yoanna Jacquona (ur. 28 lipca 1989) w 2014 roku.
Nasza specjalizacja obejmuje przedmioty, przestrzenie, sport, meble, badania naukowe i życie codzienne.
Szczególnie interesują nas kulturowe i techniczne aspekty współżycia człowieka z naturą oraz to, jak design może pełnić rolę pośrednika między tymi dwoma bytami.
To, że człowiek tworzy narzędzia od czasów prehistorycznych, jest dla nas tym, co kształtuje jego tożsamość.
Dlatego przywiązujemy dużą wagę do rygorystycznego i starannego prowadzenia działań projektowych, a także – i to jest niezwykle ważne – odpowiedzialnego.
W dzisiejszych czasach innowacje i zrównoważony rozwój muszą być nierozerwalne.
+ Artefact wymyśla spójne, legalne projekty nie tylko dla naszych czasów, ale także dla przyszłych pokoleń i świata, w którym będą żyć.
Mieliśmy szczęście, że nasze prace były prezentowane na Biennale de design de Saint-Etienne w 2010 roku, L’imprimerie w 2011 roku, VIA w 2012 roku, w fabryce Splendens w 2013 roku.
W 2014 roku zostaliśmy zaproszeni przez Lorda Nat Wei, członka House of Lords, na pobyt rezydencyjny w Maker Wharf, wylęgarni projektantów i start-upów w Shoreditch we wschodnim Londynie.